@สพอ.บางกรวย วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. “ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.บางกรวย”

@สพอ.บางกรวย วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. “ประชุม [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สำนักานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย (ชั้น 2)

@สำนักานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 8 เมษายน 2564 เวล [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางขุนกอง หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 7 เมษายน 2564 เว [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 2 เมษายน 2564 เว [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อ- การพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษ [...]
อ่านเพิ่มเติม

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนา พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ด้วยจังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำหนดดำ [...]
อ่านเพิ่มเติม