@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 2 เมษายน 2564 เว [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อ- การพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษ [...]
อ่านเพิ่มเติม

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนา พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ด้วยจังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำหนดดำ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“พช.บางกรวย จับมือเครือข่าย OTOP หนุนเศรษฐกิจฐานรากสู้ภัยโควิด 19 เยี่ยมให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP” .

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 . “พช.บางกรวย จั [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย : วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดศรีเรืองบุญ

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย : วันที่ 11 มีนาคม 2564 [...]
อ่านเพิ่มเติม