พช.บางกรวย ผนึกกำลังทีมพี่เลี้ยงตำบลบางสีทองขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 พช.บางกรวย ผนึกกำลังท [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บางกรวย ขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลมหาสวัสดิ์ เรียนรู้ทักษะการผูกผ้าในงานพิธี

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 พช.บางกรวย ขับเคลื่อนกิ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บางกรวย น้อมสำนึกในพระมาหกรุณาธิคุณ ขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทรัพย์สินพระราชทาน สืบสานพลังแห่งความดี

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 พช.บางกรวย น้อมสำนึกในพ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บางกรวยขับเคลื่อนกิจกรรม เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลบางขนุน เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 พช.บางกรวยขับเคลื่อนกิจ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บางกรวย ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อ.บางกรวย เป็นตัวแทนส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 พช.บางกรวย ส่งเสริมแ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บางกรวยขับเคลื่อนกิจกรรม เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลบางสีทอง เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565   พช.บางกรวยขับ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บางกรวย ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบางขนุน

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 พช.บางกรวย ขับเคลื่อนการดำเนิน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บางกรวย เตรียมความพร้อมกิจกรรมรำเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 พช.บางกรวย เตรียมความพร้อมก [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บางกรวย จัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลบางคูเวียง เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 พช.บางกรวย จัดตั้งศูนย์ผู้น [...]
อ่านเพิ่มเติม