เตรียมความพร้อมในการจัดทำหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนระดับอำเภอ ประจำปี 2563

ข่าว@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันศุกร์ที่ 8 พฤษภา [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม [...]
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมรับฟัง การประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย : วันที่ 27 เมษายน 2563 [...]
อ่านเพิ่มเติม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหัวคูใน หมู่ที่ 5 ตำบลปลายบาง

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย : วันเสาร์ที่ 25 เมษายน [...]
อ่านเพิ่มเติม