สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวยร่วมกับองค์การตลาด ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีสู่ตลาดคลองสองนครา(นนทบุรี-กรุงเทพฯ)

@สพอ.บางกรวย วันที่ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวยร่วมกับชุมชนตำบลมหาสวัสดิ์ ขับเคลื่อนโครงการธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต และโครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ผ่านชุมชนคุณธรรมโดยพลังบวร

@สพอ.บางกรวย วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอป [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน/ชุมชนในจังหวัดนนทบุรี

@สพอ.บางกรวย วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาล [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บางกรวย ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ(BBL) จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ สวนสมุนไพรเฉลิมพ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บางกรวย ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี, กศน.ตำบลบางคูเวียง ประชาสัมพันธ์งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนหรือเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำและเงินทุนอุดหนุน

@สพอ.บางกรวย วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูน [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บางกรวย ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมาชีพชุมชน​ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วม

@สพอ.บางกรวย วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศู [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บางกรวยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม​ สอดคล้องกับโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี

สพอ.บางกรวยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกัน [...]
อ่านเพิ่มเติม