ปฏิบัติการ Qiuck win 90วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เริ่มจากพัฒนากร”จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน”

  ปฏิบัติการ Qiuck win 90วัน “ปลูกผักสวนครัว [...]
อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563

สพอ.บางกรวย@นนทบุรี : นายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยายกาศการเดินทางทำกิจกรรมของกอง ประกวดมิสแกรนด์นนทบุรี 2020 ท่องเที่ยวบ้านปลายบาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย@นนทบุรี : ภาพบรรยายกาศกา [...]
อ่านเพิ่มเติม