พัฒนากลุ่มอาชีพ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน เพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย

-วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย อร่ามศรี [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย : “พัฒนาชุมชน ปลูกต้นไม้ สร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชน” ณ สวนเกษตรลัดดาวัลย์ หมู่ 1 ต.ปลายบาง

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย : “พัฒนาชุมชน ปลูกต้นไม [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย : วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. “รณรงค์ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทาอาหาร(ระยะ 2) เชื่อมโยง โครงการเลี้ยงผึ้งชันโรง ” ณ หมู่ 1 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย : วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. “ระดมสมองวางแผนการเตรียมงาน ถ่ายทำวิดีทัศน์” ทีมตำบลบางขนุน

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 9 เมษายน 2564 เว [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.บางกรวย วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. “ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.บางกรวย”

@สพอ.บางกรวย วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. “ประชุม [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สำนักานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย (ชั้น 2)

@สำนักานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 8 เมษายน 2564 เวล [...]
อ่านเพิ่มเติม