พช. บางกรวย ขับเคลื่อนคลินิกเคลื่อนที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ พบปะสร้างแรงใจเป้าหมายโครงการเงินทุนหมุนเวียน เทศบาลเมืองบางกรวย

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 พช. บางกรวย ขับเคลื่อนคลินิกเคล [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บางกรวย ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการเหลือ-ขอส่งต่อแบ่งปัน อำเภอบางกรวย ส่งต่อสิ่งของครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP เทศบาลเมืองบางกรวย

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 พช.บางกรวย ขับเคลื่อนกิจกรรม [...]
อ่านเพิ่มเติม

สารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์) เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์) เน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บางกรวย ผนึกกำลังผู้นำ อช. จัดกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี ก้าวย่างสู่ปีที่ 61

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 พช.บางกรวย ผนึกกำลังผู้น [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บางกรวย ขับเคลื่อนกิจกรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความมั่นคงทางอาหารต่อเนื่อง พร้อมติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลบางสีทอง

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 พช.บางกรวย ขับเคลื่อนกิจกรร [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บางกรวย ขับเคลื่อนกิจกรรมงานผู้นำชุมชน จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำลาผู้นำ อช. เดิม เสริมแกร่ง ผู้นำ อช. ใหม่ พร้อมพัฒนาบางกรวยเป็นสุข

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 พช.บางกรวย ขับเคลื่อนกิจ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช. บางกรวย เดินหน้าเร่งขับเคลื่อนมาตรการลดมูลค่าหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หวังลดยอดเบี้ยปรับให้สมาชิก

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 พช. บางกรวย เดินหน้าเร่งขับเค [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บางกรวย ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการสตรีบ้านวัดสัก ต่อยอดรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอาชีพให้ยั่งยืน

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 พช.บางกรวย ติดตามการดำเนิน [...]
อ่านเพิ่มเติม