พช.บางกรวย นำกลุ่มเป้าหมายประเภทเกษตร แปรรูป และท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมโครงการวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสาวรฌทร สงวนพงศ์ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บางกรวย ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา)

วันที่ 18 มกราคม 2566 นางสาวชัญญานุช มะนาต นักวิชาการพั [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บางกรวย ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางกรวย

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 นางสาวรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายอำเภอบางกรวย มอบหมาย พช.บางกรวย นำทีมรำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย เข้าร่วมประกวดระดับจังหวัด

วันที่ 12 มกราคม 2566 นางสาวชัญญานุช มะนาต นักวิชาการพั [...]
อ่านเพิ่มเติม