@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย : วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. “รณรงค์ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทาอาหาร(ระยะ 2) เชื่อมโยง โครงการเลี้ยงผึ้งชันโรง ” ณ หมู่ 1 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย : วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. “ระดมสมองวางแผนการเตรียมงาน ถ่ายทำวิดีทัศน์” ทีมตำบลบางขนุน

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 9 เมษายน 2564 เว [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.บางกรวย วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. “ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.บางกรวย”

@สพอ.บางกรวย วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. “ประชุม [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สำนักานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย (ชั้น 2)

@สำนักานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 8 เมษายน 2564 เวล [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางขุนกอง หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 7 เมษายน 2564 เว [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 2 เมษายน 2564 เว [...]
อ่านเพิ่มเติม