สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย
ที่ว่าการอำเภอบางกรวย ชั้น 1
หมู่ที่ 8 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 02 4475601, โทรสาร : 02 4475601
อีเมล์ : bangkruai@cdd.go.th

(Visited 1,311 times, 1 visits today)