พช.บางกรวย เทิดพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อความพอเพียง ขับเคลื่อนกิจกรรม “เมืองน้อง”

วันที่ 13 ตุลาคม 2564
พช.บางกรวย เทิดพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อความพอเพียง ขับเคลื่อนกิจกรรม “เมืองน้อง”
นางสาวสุราพร ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำเปลี่ยนแปลงขยายผลบ้านพี่เมืองน้องผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ณ ครัวกลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวัดไทร ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย โดยผู้ใหญ่ธนูเดช นิลดอนหวาย และทีมผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา รับมอบเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า และร่วมปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อต่อยอดให้ออกดอกผลได้เป็นคลังอาหาร และปรับปรุงแปลงผัก กำจัดวัชพืช บูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรม “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และ กิจกรรม “คนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ “ ซึ่งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีกัน คนในชุมชนรู้จักแบ่งปัน หากมีผลผลิตเหลือก็นำไปสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
(Visited 2 times, 1 visits today)