ผ้าไทยใส่ให้สนุก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย

ผ้าไทยใส่ให้สนุก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้รณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย “ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย” ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย เชิญชวน หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอบางกรวย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย และกลุ่มองค์กร ทั้งภาคประชาชน เอกชน ให้สวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ติดตามรูปภาพย้อนหลังทั้งหมดตามลิงค์นี้ ได้เลยครับผม เชิญจร้า————>>>>>

ผ้าไทยใส่ให้สนุก อ.บางกรวย (อัลบัม 1) https://online.pubhtml5.com/hiyc/tztm/

ผ้าไทยใส่ให้สนุก อ.บางกรวย (อัลบัม 2) https://online.pubhtml5.com/hiyc/xllc/

(Visited 22 times, 1 visits today)