ระบบงานศูนย์ข้อมูลกลาง กรมการพัฒนาชุมชน

http://report2.cdd.go.th/ ศูนย์ข้อมูลกลาง พช(ใหม่)

 

http://logi.cdd.go.th/cddotop/index.php?logout=y    ศูนย์ข้อมูลกลาง พช(เก่า ยังใช้งานอยู่)

 

 

 

 

(Visited 139 times, 1 visits today)