@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย (ชั้น 2)

นางสาวสุราพร ดวงเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยนายภาวัต คงกล่อมเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงาน OTOP เข้าร่วมประชุม เครือข่าย OTOP อำเภอบางกรวย โดยนายแบงก์ชาติ แก้วชมพู ประธานเครือข่าย OTOP ดำเนินการประชุม ในเรื่องการปฏิบัติในการไปออกบูทขายของOTOP ณ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 24 เมษายน- 2 พฤษภาคม 2564 นี้ และมีการให้ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ แนะนำตัวในที่ประชุมเพื่อทำความคุ้นเคยกันอีกทั้งยังเสริมเรื่องการทำแผนธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดสรรดาวในปีงบประมาณ 2565 อีกด้วย

(Visited 4 times, 1 visits today)