@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย

นางสาวสุราพร ดวงเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบางกรวย เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ฯ โดยนำเรื่องการประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกตุสู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังในที่ประชุมครั้งนี้

(Visited 8 times, 1 visits today)