@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย : klick off บูรณาการความร่วมมือ “คนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งบันบ้านเธอ”

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย : klick off บูรณาการความร่วมมือ “คนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งบันบ้านเธอ”

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (รอบที่ 2) ภายใต้โครงการ “คนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งบันบ้านเธอ” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับ หมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความยั่งยืน และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนในช่วงสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกที่ 2)

 

ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ , กำนันผู้ใหญ่บ้าน , ท้องถิ่น, ครูวัดสักรวมถึงนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การปลูกพืชผักสวนครัวฯ โดยประธานให้เกียรติ ปลูกต้นขนุน พันธุ์ทองประเสริฐ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางขนุน อีกด้วย

 

(สพอ. บางกรวย รายงาน

(Visited 21 times, 1 visits today)