ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประชาสัมพันธ์  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

 

2. เอกสาร 2 ใบสมัคร

12. แนวทางการคัดเลือก

1. ผนวก ง ใบรับรองแพทย์

1_ประกาศรับสมัคร

1_ประกาศรับสมัคร

(Visited 67 times, 1 visits today)