News@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย : เข้าร่วมเปิด ตลาดน้ำสวนผัก “คลองสองนครา” ณ สวนผัก ซ.4 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ (17.00 น.)

News@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย : เข้าร่วมเปิด ตลาดน้ำสวนผัก “คลองสองนครา” ณ สวนผัก ซ.4   เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ (17.00 น.)

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. นางสาวสุภาวดี เมฆฉิม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบางกรวยพร้อมด้วยทีมงาน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ตลาดน้ำสวนผัก “คลองสองนครา” โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ปธ.กรรมการองค์การตลาด นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จังหวัดและทั้ง 6 อำเภอ

โดยเป็นแหล่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ผู้ประกอบการสินค้า OTOP เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชนและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา ให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง

ในการนี้  ตลาดจะเปิดให้บริการเที่ยวชมได้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนขัตฤกษ์ ตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 น.       ณ สวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170    ข่าว : สพอ.บางกรวย จ.นนทบุรี : รายงาน

(Visited 43 times, 1 visits today)