กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

(new)@สพอ.บางกรวย “วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563” วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบางกรวย ต.วัดชะลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี :

นายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอบางกรวยพร้อมด้วยทีมงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

โดยทำความสะอาดบริเวณที่ว่าการอำเภอบางกรวยและปรับภูมิทัศน์ เพื่อยกระดับการบริการประชาชน ของอำเภอฯ ในการนี้ นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย เป็นประธานในพิธี นำกล่าวคำปฏิญาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสาน พระมหากษัตริย์” พร้อมกับ หัวหน่าส่วนราชการ,ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางกรวยและปลายบาง, นายกเทศมนตรีเมือง/ตำบล ในอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, ปลัดอำเภอ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, และจิตอาสาในพื้นที่อำเภอบางกรวย เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

(Visited 16 times, 1 visits today)