รับลงทะเบียน ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีความประสงค์ จะพักชำระหนี้

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย : วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : นายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอบางกรวย มอบหมายให้ นายภาวัต คงกล่อมเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชน รับลงทะเบียน ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีความประสงค์ จะพักชำระหนี้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องมาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (Covid-19)

 

(Visited 15 times, 1 visits today)