ปฏิบัติการ Qiuck win 90วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เริ่มจากพัฒนากร”จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน”

 

ปฏิบัติการ Qiuck win 90วัน
“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เริ่มจากพัฒนากร
“จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน”

(Visited 115 times, 1 visits today)