องค์ความรู้ KM

 

องค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย ประจำปี พ.ศ.2563

     E-BOOK>>> https://pubhtml5.com/hiyc/kykd

  1. นายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอบางกรวย   ———————————>>KM

  2. นางสาวพิชญาภา มากสุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ——————>>KM 

  3. นายภาวัต คงกล่อมเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ———————–>>KM 

  4. นายสมานชัย นัดดา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน————————–>>

 

องค์ความรู้งาน-พช-62_ดาวน์โหลด

(Visited 122 times, 1 visits today)