เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563

สพอ.บางกรวย@นนทบุรี : นายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอบางกรวย เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 10-11 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม เอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี

(Visited 20 times, 1 visits today)