นักท่องเที่ยวต่างประเทศ เดินทางทางเรือเที่ยว “ตลาดน้ำวัดชลอ”

สพอ.บางกรวย วันที่ 12 มีนาคม 2563 : นักท่องเที่ยวต่างประเทศ เดินทางทางเรือ จากปากคลองบางกอกน้อย​และข่นจักรยานลงเรือ เพื่อมาปั่นท่องเที่ยวบริเวณ “ตลาดน้ำวัดชลอ” อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

(Visited 144 times, 1 visits today)