วันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2560 จัดโครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน

เข้าชม 28 ครั้ง
(Visited 28 times, 1 visits today)