โครงสร้างบุคคลากร

นายสวาท เขียวขำ

พัฒนาการอำเภอบางกระทุ่ม

นางอรพินท์ แม่หล่าย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากร ตำบลนครป่าหมาก

นางสุชาดา ไม้ตะเภา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากร ตำบลโคกสลุด ตำบลบางกระทุ่ม และตำบลสนามคลี

นางสาวสโรช์บล สิรินักษัตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พัฒนากรตำบลบ้านไร่ และท่าตาล

นายกมลศักดิ์ สุยะลังกา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พัฒนากร ตำบลเนินกุ่ม ตำบลวัดตายม และตำบลไผ่ล้อม

นางอัจนารัตน์ นามวงศ์ (เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน)
(Visited 894 times, 1 visits today)