พช.บางกระทุ่ม ลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาสตรี

เข้าชม 4 ครั้ง

🗒️วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม ลงพื้นที่ติดตามการชำระหนี้และแจ้งลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 33 กลุ่มให้ยืนยันยอดเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นรายโครงการ เพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปีบัญชี 2565 และตรวจสอบความมีอยู่จริงของเงินให้กู้ยืมของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่นำไปเป็นทุนประกอบอาชีพของกลุ่ม ณ ต.บ้านไร่ ต.เนินกุ่ม ต.ไผ่ล้อม และต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

ข่าว:ภาพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม

(Visited 4 times, 1 visits today)