สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. ว่าที่ ร.ต.สุเทพ สุวรรณ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอบางกระทุ่ม ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและประชาชน ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

ในการนี้ นายสวาท เขียวขำ พัฒนาการอำเภอบางกระทุ่ม นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม ร่วมพิธีน้อมรำลึกฯ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร และเครื่องไทยธรรม ตามลำดับ
ถัดมา เวลา 18.00 น. ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื่องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาที

ข่าว:ภาพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม

(Visited 8 times, 1 visits today)