พช.บางกระทุ่ม ร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.

🎯นายสวาท เขียวขำ พัฒนาการอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางอรพินท์ แม่หล่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน และประชุมคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน พร้อมทั้งการติดตามโครงการที่ได้รับสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ประเภท เงินทุนหมุนเวียน) ที่ครบกำหนดชำระ เดือนตุลาคม 2565 ณ บ้านโกรงเกรง หมู่ที่ 8 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

ข่าว:ภาพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม

(Visited 9 times, 1 visits today)