อกส.อ.บางกระทุ่ม ร่วมกับโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบาทสตรี

เข้าชม 6 ครั้ง

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.) นำโดย นายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นายอำเภอบางกระทุ่ม ประธาน อกส.อ. พร้อมด้วย นายสวาท เขียวขำ พัฒนาการอำเภอบางกระทุ่ม และเจ้าหน้าที่อำเภอบางกระทุ่ม ประชุมร่วมกับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัคร ขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปี 2565 และมีเป้าหมายเป็นสตรีผู้มีสัญชาติไทยและมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีภูมิลำเนาหรือเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียน  หรืออาศัยอยู่ในอำเภอบางกระทุ่มไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรีต่อไป

(Visited 6 times, 1 visits today)