พช.บางกระทุ่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในชุมชน

เข้าชม 7 ครั้ง

นายสวาท เขียวขำ พัฒนาการอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำตำบล จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้ทันสถานการณ์การเงินในปัจจุบัน และการบริหารจัดการหนี้สินในครัวเรือนอย่างเป็นระบบ

(Visited 7 times, 1 visits today)