พช.บางกระทุ่ม ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการป้องกันโรคร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี

เข้าชม 6 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม สนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ของเทศบาลนครนนทบุรี ณ โรงงานกล้วยตากโกเก้า ม.3 ต.บางกระทุ่ม (จำนวน 150 คน)

(Visited 6 times, 1 visits today)