พช.บางกระทุ่ม ดำเนินการโครงการบริหารจัดการหนี้ กิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

เข้าชม 14 ครั้ง

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 นายสวาท เขียวขำ พัฒนาการอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการโครงการบริหารจัดการหนี้ กิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” จำนวน 30 คน ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ วางแผนการใช้จ่ายทางการเงิน การสร้างแรงจูงใจในการปรับพฤติกรรมทางการเงิน การส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้พร้อมเทคนิคการลดหนี้ (รู้สภาพหนี้, เทคนิคการยุบ/ย้าย/ขยายเพื่อลดหนี้) และการจัดทำแผนพัฒนาชีวิต อีกทั้ง คัดเลือกโครงการกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ตามแผนระดมสมอง ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 

(Visited 14 times, 1 visits today)