การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสวาท เขียวขำ พัฒนาอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอบางกระทุ่มกำนันตำบลเนินกุ่ม และผู้นำชุมชน มอบต้นพริกขี้หนูที่ได้รับมอบจากสำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม จำนวน 45 ถาด ตามนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความอยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยได้ส่งมอบให้กับครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP Logbook มิติสุขภาพ และมิติรายได้ จำนวน 45 ครัวเรือน ณ ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

(Visited 9 times, 1 visits today)