ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

ที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ
จังหวัดสงขลา, 90110 เบอร์โทรศัพท์ 074 328035
FAX 074 328035
อีเมล์ cdbkjune16@outlook.com

(Visited 326 times, 1 visits today)