สพอ.บางกล่ำจัดโครงการตรวจสอบสุขภาพทางการเงินและเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง

วันที่ 8 ธันวาคม 2565

นางนงลักษณ์ ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ และ นางกุลรัตน์ ด่านวรนันท์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินและเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม และประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

 

(Visited 26 times, 1 visits today)