พช.บางกล่ำ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น นางนงลักษณ์  ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม โดยในการนี้ได้แจังผลการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 2565 ให้กับส่วนราชการทราบเพื่อบูรณาการความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP.  ในโอกาสต่อไป

(Visited 19 times, 1 visits today)