พช.บางกล่ำร่วมขบวนแห่ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕   นางนงลักษณ์  ย้อยดำ  พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ  พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมขบวนแห่ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในงานแข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา   ณ บริเวณตลาดน้ำบางกล่ำ ท่าน้ำบางหยี  หมู่ที่ ๔  ตำบลบางกล่ำ  อำเภอบางกล่ำ  จังหวัดสงขลา

โดยกิจกรรมจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๕ -๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕    ในงานนอกจากจะมีกิจกรรมแข่งเรือยาวปรเพณีแล้ว  ยังมีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดี /ผลิตภัณฑ์  OTOP  ของอำเภอบางกล่ำ  และการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ  อีกด้วย

(Visited 79 times, 1 visits today)