พอ.บางกล่ำ ร่วมกิจกรรมบางกล่ำสัมพันธ์ สานสัมพันธ์สู่อำเภอบางกล่ำ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

20 กันยายน 2565

พอ.บางกล่ำ ร่วมกิจกรรมบางกล่ำสัมพันธ์ สานสัมพันธ์สู่อำเภอบางกล่ำ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ณ รพ.สต. ท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

(Visited 30 times, 1 visits today)