สพอ.บางกล่ำ เตรียมการปลดหนี้รายบุคคลของลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีความประสงค์ต้องการปลดหนี้รายบุคคล


สพอ.บางกล่ำ เตรียมการปลดหนี้รายบุคคลของลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีความประสงค์ต้องการปลดหนี้รายบุคคล

วันที่  14 กันยายน 2565

นางนงลักษณ์  ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ มอบหมายให้ นางสาวอภิสรา บุตรเอก พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนางกุลรัตน์ ด่านวรนันท์ พัฒนากร ได้ดำเนินการสำหรับลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีความประสงค์ต้องการปลดหนี้รายบุคคล จำนวน 1 ราย ตามมาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคล และการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งเป็นมาตรการที่เปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้ชำระหนี้ง่ายขึ้นและกองทุนมีโอกาสได้รับการชำระหนี้มากขึ้น
🏡 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ

(Visited 35 times, 1 visits today)