พช.บางกล่ำจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางกล่ำครั้งที่ 6/2565

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 พช.บางกล่ำจัดประชุมคณะอนุกร [...]

อ่านต่อ

สพอ.บางกล่ำ เตรียมการปลดหนี้รายบุคคลของลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีความประสงค์ต้องการปลดหนี้รายบุคคล

สพอ.บางกล่ำ เตรียมการปลดหนี้รายบุคคลของลูกหนี้กองทุนพัฒ [...]

อ่านต่อ

พช.บางกล่ำ นำโดยนางนงลักษณ์ ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ ร่วมรับการติดตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการจากนักวิชาการจังหวัด

12 กย. 65 พช.บางกล่ำ นำโดยนางนงลักษณ์ ย้อยดำ พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ