อำเภอบางกล่ำ จัดเวทีรับรองข้อมูล จปฐ.ต.แม่ทอม

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นางนงลักษณ์ ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำมอบหมายให้นางจรินทร์ อรุณพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรประสานงานตำบลแม่ทอม ดำเนินการจัดเวทีนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ตำบลแม่ทอม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม โดยมีคณะทำงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ของตำบลแม่ทอม เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จปฐ.ตามตัวชี้วัด ก่อนที่จะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป

(Visited 41 times, 1 visits today)