พช.บางกล่ำ ร่วม kick off sport’s day ในกิจกรรมเต้นแอโรบิก อำเภอบางกล่ำ ร่วมขับเคลื่อน “สงขลาเมืองกีฬา” (Songkhla Sports City) สู่การพัฒนาสงขลาให้เป็นเมืองกีฬาในทุกมิติอย่างยั่งยืน

พช.บางกล่ำ ร่วมkick off sport’s day ในกิจกรรมเต้นแอโรบิก อำเภอบางกล่ำ ร่วมขับเคลื่อน “สงขลาเมืองกีฬา” (Songkhla Sports City) สู่การพัฒนาสงขลาให้เป็นเมืองกีฬาในทุกมิติอย่างยั่งยืน

3 สิงหาคม 2565
เวลา 15.00 น.
นางนงลักษณ์ ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ นำทีม พช.บางกล่ำ สวมเสื้อสงขลาเมืองกีฬา สีฟ้าสดใส ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิก อำเภอบางกล่ำ ร่วมขับเคลื่อน “สงขลาเมืองกีฬา” (Songkhla Sports City) สู่การพัฒนาสงขลาให้เป็นเมืองกีฬาในทุกมิติอย่างยั่งยืน ณ บริเวณ ลานหน้าเสาธง ที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

(Visited 9 times, 1 visits today)