สพอ.บางกล่ำ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ(ศจพ.อ.) อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. สพอ.บางกล่ำ จัดประ [...]

อ่านต่อ

พช.บางกล่ำ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

พช.บางกล่ำ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าส [...]

อ่านต่อ

พช.บางกล่ำ จัดโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลท่าช้าง

นางนงลักษณ์ ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ มอบหมายให้นางสา [...]

อ่านต่อ

พช.บางกล่ำ จัดโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลบ้านหาร

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา นางนงลักษณ์ ย้อยดำ พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ