พช.บางกล่ำ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

พช.บางกล่ำ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้า [...]

อ่านต่อ

สพอ.บางกล่ำจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอบางกล่ำ ครั้งที่ 5/2565

💗สพอ.บางกล่ำจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการ [...]

อ่านต่อ

พช.บางกล่ำร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพสตรีตามวิถีชีวิตพอเพียง สำหรับสตรีอาสาพัฒนา อำเภอบางกล่ำ จุดที่ 4 ตำบลบ้านหาร

26 กรกฏาคม 2565 นางนงลักษณ์ ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ [...]

อ่านต่อ

พช.บางกล่ำ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพสตรีตามวิถีชีวิตพอเพียง สำหรับสตรีอาสาพัฒนา อำเภอบางกล่ำ จุดที่ 2

22 กรกฏาคม 2565 นางนงลักษณ์ ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ [...]

อ่านต่อ