พช.บางกล่ำ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางกล่ำ ประจำปี 2565

ช.บางกล่ำ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางกล่ำ ประจำปี 2565

📆 วันที่ 29 เมษายน 2565

🕑 เวลา 13.00 น.

💒 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางกล่ำ

 

นางนงลักษณ์  ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ พร้อมด้วยทีม พช.บางกล่ำ  จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางกล่ำ ประจำปี 2565 โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน จำนวน 36 หมู่บ้าน  เพื่อทบทวนการดำเนินงาน ชี้แจงการดำเนินงานและสร้างความรู้ความเข้าใจในงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี ในปี 2565 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และถูกต้องตามระเบียบฯ

 

😷 ในการประชุมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

 

 

📷 ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ

 

 

(Visited 29 times, 1 visits today)