พช.บางกล่ำ เดินหน้า ขับเคลื่อน“โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปี 2565

้28  เมษายน 2565

นางนงลักษณ์ ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ  นางจรินทร์  อรุณพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  พร้อมด้วย  นายชาญวิทูร  สุขสว่างไกร  เจ้าของแปลง  และผู้รับจ้าง  ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการ ขุดปรับพื้นที่  วัดค่าพิกัดโดยโปรแกรมลิง  เพื่อทำสัญญาจ้าง  แปลง ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นาโมเดล” ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปี  2565  ในพื้นที่ หมู่ที่  1  ตำบลแม่ทอม  อำเภอบางกล่ำ โดยแปลงดังกล่าวเป็นของนายชาญวิทูร  สุขสว่างไกร  มีขนาด 1 ไร่

 

(Visited 60 times, 1 visits today)