พช.บางกล่ำพร้อมขุด กำหนดจุดแปลงโคก-หนอง-นา

📆วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564

นางนงลักษณ์ ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ นางจรินทร์  อรุณพันธุ์  และ นางสาวอภิสรา  บุตรเอก พัฒนากร พร้อมด้วย  และทีมงานช่างจาก อบต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ลงพื้นที่ร่วมกันกำหนดจุด แปลง ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นาโมเดล” ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปี 2565 ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ โดยแปลงดังกล่าวเป็นของนายชาญวิทูร  สุขสว่างไกร  มีขนาด 1 ไร่ โดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนเมษายน 2565

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
(#)ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวานรนิวาส
(#)เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 36 times, 1 visits today)