สพอ.บางกล่ำ ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เยี่ยมจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงสาธิตสวนลุงรมย์บางกล่ำ แหล่งเรียนรู้ผึ้งและชันโรง

วันที่ 20 เดือนเมษายน 2565

สพอ.บางกล่ำ นำโดย นางนงลักษณ์  ย้อยดำ  พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ ร่วมต้อนรับนางสาวภัทรลภา  สุริโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าเยี่ยมจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงสาธิตสวนลุงรมย์บางกล่ำ แหล่งเรียนรู้ผึ้งและชันโรง  โดยจุดเรียนรู้ดังกล่าว เป็นของกลุ่มวิสาหิจชุมชนเลี้ยงอุงและญิงญวณ ตำบลบางกล่ำ ซึ่งได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนในการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการฯ ที่เป็น Quadrant D โดยกิจกรรมที่กลุ่มได้จัดเตรียมไว้ในครั้งนี้ได้แก่ ได้แก่ การเยี่ยมชมอุงและญิงญวณ  แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากน้ำผึ้ง เช่น โลชั่น สบู่   และการชิมน้ำผึ้งสดจากรังผึ้ง

(Visited 107 times, 1 visits today)