พช.บางกล่ำ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสตรีที่ขอรับเงินสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2565

สพอ.บางกล่ำ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสตรีที่ขอรับเงินสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียปีงบประมาณ 2565

วันที่ 18  เมษายน  2565

นางนงลักษณ์  ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ พร้อมทีมงาน พช. บางกล่ำ ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน กลุ่มสตรีที่ขอรับเงินสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มร้านทำขนมไทยและเบเกอรี่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าช้าง  อำเภอบางกล่ำ  จังหวัดสงขลา

(Visited 16 times, 1 visits today)