พช.บางกล่ำ ร่วมประชุมร่างแผนฯ อบต.แม่ทอม

วันที่  12  เมษายน   2565  เวลา 13030 น.  นางนงลักษณ์  ย้อยดำ  พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ  มอบหมาย นางจรินทร์  อรุณพันธ์ุ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลแม่ทอม   ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

(Visited 28 times, 1 visits today)