พัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ ร่วมกับทีมพี่เลี้ยง และทีมปฏิบัติการฯ ตำบลท่าช้าง  ลงพื้นที่เพื่อติดตามการช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ ในระบบ TPMAP ประจำปี 2565  

พัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ ร่วมกับทีมพี่เลี้ยง และทีมปฏิบัต [...]

อ่านต่อ

พช.บางกล่ำ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 3/2565

พช.บางกล่ำ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด [...]

อ่านต่อ

พช.บางกล่ำ จับมือ ปกครองอำเภอบางกล่ำจัดประชุมศจพ.อ. ครั้งที่ 3/2565 ร่วมกับทีมพี่เลี้ยง และทีมปฏิบัติการประจำตำบล ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น รวม ไปถึง อสม. เพื่อขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบ ThaiQM และการจัดเก็บ ฯ ข้อมูล จปฐ.

พช.บางกล่ำ จับมือ ปกครองอำเภอบางกล่ำจัดประชุมศจพ.อ. ครั [...]

อ่านต่อ

สพอ.บางกล่ำ ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เยี่ยมจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงสาธิตสวนลุงรมย์บางกล่ำ แหล่งเรียนรู้ผึ้งและชันโรง

วันที่ 20 เดือนเมษายน 2565 สพอ.บางกล่ำ นำโดย นางนงลักษณ [...]

อ่านต่อ

พช.บางกล่ำ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสตรีที่ขอรับเงินสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2565

สพอ.บางกล่ำ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสตรีที่ขอรับเงินสนับ [...]

อ่านต่อ