นายอำเภอบางกล่ำ จับมือพัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบางกล่ำ ลงพื้นที่ บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  มอบวัสดุการประกอบอาชีพ และ ข้าวของเครื่องใช้ ให้ครัวเรือนตกเกณฑ์ Tpmap อำเภอบางกล่ำ  ทุกครัวเรือน

นายอำเภอบางกล่ำ จับมือพัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ ร่วมกับคณะ [...]

อ่านต่อ

พัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ ร่วมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบการเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]

อ่านต่อ

อำเภอบางกล่ำ สืบสานพระปณิธาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

อำเภอบางกล่ำ สืบสานพระปณิธาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระด [...]

อ่านต่อ

พช.บางกล่ำ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 2/2565

พช.บางกล่ำ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด [...]

อ่านต่อ