นายอำเภอบางกล่ำ ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอบางกล่ำ และ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำเข้าร่วมพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” 

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ  [...]

อ่านต่อ

พช.บางกล่ำ ลงพื้นที่มอบหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่ลูกหนี้ตามโครงการ ในตำบลท่าช้าง

วันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2565 นางนงลักษณ์  ย้อยดำ มอบหมายใ [...]

อ่านต่อ

พช.บางกล่ำ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสตรีที่ขอรับเงินสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2565

📢สพอ.บางกล่ำ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสตรีที่ขอรับเงินสนั [...]

อ่านต่อ